beweging 3

Lichaamsbeweging hoort net zoals voeding bij je basisbehoeften om gezond te blijven.
Het advies hoort tot de basisinterventies van mensen met langdurige klachten. Door te bewegen krijg je meer energie. Het kost je aanvankelijk wel energie maar het levert nadien veel meer op.

Beweging heeft echter alleen maar zin als aan drie eisen, behorende bij een nieuw trainingsconcept met de naam “neurotraining”, wordt voldaan:

• om het te kunnen moet het leuk zijn
• om het te kunnen moet je er in geloven
• om het te kunnen moet je er van dromen

Bij het opstellen van een bewegingsprogramma bepaal je zelf met welke intensiteit, frequentie en in welke context bewogen wordt. Soms is de angst of de weerstand zo groot dat er begonnen wordt met motor-hypnosis; bewegen binnen de interne visuele wereld.