download (1)

Deep learning (diep leren) is een aanpak en een houding ten opzichte van leren, waarbij je hoge cognitieve vaardigheden gebruikt, zoals het vermogen om te analyseren, synthetiseren, problemen op te lossen, en meta-cognitief denken om lange termijn inzicht te bekomen. Het gaat om de kritische analyse van nieuwe ideeën te koppelen aan reeds bekende concepten en principes, zodat dit begrip kan worden gebruikt voor het oplossen van problemen in nieuwe, onbekende contexten. Deep learning leidt tot een aanhoudende, aanzienlijke en positieve invloed op de wijze waarop je handelt, denkt of voelt.
Deep learning bevordert levenslang begrip en de toepassing. Je reflecteert op het persoonlijk belang van wat je leert. Je bent autonoom, je onderwijst vrijwel jezelf. Deep learning wordt toegepast om een negatieve overtuiging te veranderen, en daardoor de impact op de symptomen waaraan je lijdt. Dit is het proces van informatie geven over het hoe en waarom van je aandoening.

 

Reframing

Een frame of referentiekader is een complex geheel van onbewuste overtuigingen en waarden die we gebruiken wanneer we onze mening vormen. Als een deel van dat frame wordt gewijzigd (vandaar ‘reframing’), dan kan die mening veranderen en evolueren. Door een alternatieve visie te overwegen ‘het eens op een andere manier bekijken.’ , bieden onbenutte kansen en mogelijkheden zich aan.

Enkele voorbeelden van reframing:

• Een probleem als onbenutte kans zien.

• Een zwak punt als een punt zien waarin je kan groeien.

• Een onmogelijkheid als een verre mogelijkheid zien.

• Een verre mogelijkheid als een haalbare mogelijkheid zien.

• Onderdrukking (‘tegen mij’) als neutraal zien (‘geeft niet om mij’)

• etc.

Door te reframen verandert je gevoel tegenover een situatie. Hierdoor kan je die situatie op een postieve en optimistische manier bekijken en verdwijnen negatieve gedachten en emoties. Het is niet zozeer het afschaffen van oude gewoonten maar eerder het bouwen aan nieuwe mogelijkheden.

Refraimen is de kunst van het anders denken.Door eerst stil te staan bij het huidige denken, word je bewust van de beperkingen die deze inhoudt. Dit maakt de weg vrij voor een ander inzicht.

images