In je leven kom je soms in conflictsituaties terecht met andere mensen of met jezelf.

Je kan dan op verschillende manieren reageren:

1) Agressief: door tegen de onrechtvaardigheid in te gaan. Maar vaak gooi je dan olie op het vuur en wordt het conflict erger.

2) Passief: door de kerk in het midden te houden. Maar dan slik je gevoelens in. Als je dat te vaak doet bezorgt het je veel spanning. Eigenlijk is dat ook agressief maar dan naar jezelf toe.

3) Assertief: Via de technieken en de bewustwording van de geweldloze communicatie leer je de verbinding maken met je gevoelens en die van anderen. Zo kan je leren om die agressie te vermijden en ondervind je minder stress.

Non Violent Communication_wry